697 755 869
Masz jakieś pytanie? Zadzwoń do nas:    663 975 926
603 589 414

lub napisz: biuro@instal-chojnice.pl

Język strony:

Zapoznaj się z naszą ofertą:

jesteśmy firmą, która specjalizuje się w pracach instalacyjno-montażowych w gospodarce wodno-ściekowej


Instalacje przemysłowe

Instalacje przemysłowe to skomplikowane układy technologiczne ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej stosowane w przemyśle farmaceutycznym oraz przetwórstwie spożywczym. Firma Instal Chojnice realizuje projekty w oparciu o wykwalifikowaną kadrę pracowników oraz 13 letnie doświadczenie.

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Oczyszczalnie dzielimy na biologiczne oraz chemiczne.Do oczyszczania ścieków służą m.in. płaskownik, kraty mechaniczne, rotosita, praso płuczki, zgarniacze, systemy napowietrzania.
Firma Instal Chojnice trudni się montażem oraz serwisem w/w elementów.

Stacje uzdatniania wody

Wykonujemy stacje uzdatniania wody, których zadaniem jest uzdatnianie wód gruntowych.
Uzdtaniona woda dostarczana jest do odbiorców systemem wodnokanalizacyjnym natomiast pozostałe po procesie oczyszczania wody popłuczne odprowadzane są do gruntu lub sieci sanitarnej.
Budynek stacji uzdatniania wody wyposażony jest w zależności od potrzeb w:

 • filtry ciśnieniowe (odżelacze i odmanganiacze)
 • aeratory
 • sprężarki
 • zbiorniki sprężonego powietrza
 • hydrofory
 • zbiorniki retencyjne
 • pompy I i II stopnia
 • odstojnik wód popłucznych

Modernizacja przepompowni ścieków

Modernizacja przepopmpowni polega na wymianie zużytych, skorodowanych, wytartych przez piasek lub chemicznie substancji i elementów wchodzących w skład przepompowni:

 • rurociągi tłoczne
 • pompy wraz ze stopami sprzęgającymi
 • prowadnice do pomp
 • armatura zwrotna oraz zaporowa
 • wentylacja przepompowni
 • pomost obsługowy
 • drabina
 • żurawik do wyciągania pomp
 • właz do przepompowni

Modernizację przepompowni dokonywane są w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Wykorzystywane materiały to głównie stal nierdzewna odporna na korozję i mniej podatna na zniszczenia.

Przepompownie ścieków z komorą zasuw.

Przepompownie są kompletnymi urządzeniami zbiornikowo - pompowymi w nowoczesnym systemie kanalizacji ciśnieniowej. Przeznaczone są do transportu ścieków sanitarnych, komunalnych, wód drenażowych odwodnieniowych na większą odległość lub na wyższy poziom. Zbiornikowe przepompownie ścieków są stosowane w układzie grawitacyjno - tłocznym gdzie ścieki z jednego lub kilku gospodarstw domowych poprzez przykanaliki lub odcinek sieci grawitacyjnej spływają bezpośrednio do zbiornika przepompowni, skąd za pomocą pomp zatapialnych są tłoczone do studni zbiorczej na głównym kolektorze kanalizacyjnym, bądź bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Innym zastosowaniem jest zainstalowanie przepompowni w układzie technologicznym oczyszczalni.

Przepompownie ścieków z komorą zasuw.

Przepompownia jest kompletnym obiektem wyposażonym w instalację i armaturę hydrauliczną oraz automatyczny układ sterowania elektrycznego. Dostarczana jest na miejsce budowy jako kompletne urządzenie. Przepompownia zbudowana jest ze zbiornika, instalacji hydraulicznej i elektrycznej. Wewnątrz zbiornika zainstalowane są pompy zatapialne. Parametry hydrauliczne i obsługa pomp opisane są w instrukcji.

Usługi spawalnicze i ślusarskie, Usługi cięcia i gięcia blach, Serwis pomp, Filtry z węglem

Filtr z węglem aktywowanym katalitycznie

Węgiel aktywny (aktywowany) – Węgiel aktywny pochłania szkodliwe gazy takie jak ozon, węglowodory oraz związki siarki azotu i nieprzyjemny zapach.
Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę masy (500÷2500 2/) - dzięki czemu jest doskonałym adsorbentem wielu związków chemicznych.
Wielka powierzchnia węgla aktywnego jest wynikiem istnienia wewnętrznej struktury porowatej odziedziczonej w dużym stopniu po wyjściowym materiałem organicznym, a rozwiniętej w procesie wygrzewania w wysokiej temperaturze przy ograniczonym dostępie powietrza.Znaczenie węgla aktywnego podnosi fakt, że jest to substancja nietoksyczna (nawet przy spożyciu), tania w produkcji (otrzymywana m.in. z drewna jako oraz z wielu organicznych odpadów, np. z pestek oliwek), a jednocześnie łatwa do utylizacji po zużyciu (przez spalenie). Jeżeli adsorbowane były na przykład metale ciężkie, można je łatwo odzyskać z powstałego popiołu.

Balustrady, Podjazdy, Daszki ze stali nierdzewnej

Balustrady to gama produktów począwszy od balustrad balkonowych, tarasowych. Balustrady, podobnie jak schody wykonywane są w oparciu o konkretne potrzeby indywidualnego klienta począwszy od pomiaru przez wykonanie projektu na montażu kończąc.
Podjazdy dla wózków inwalidzkich wykonywane są według norm i przepisów wraz z barierkami specyficznymi dla tego typu obiektów.
Wykonujemy również podesty techniczne na stromych dachach i innych budowlach.
Wszystkie prace wykonywane są w oparciu o obowiązujące normy oraz z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.
Pomiary i projekty wykonujemy z uwzględnieniem wszelkich ustaleń z inwestorami, aż do realizacji na obiekcie.

Obejrzyj foldery z nasza ofertą:

illustration illustration